Annamari Salmi on kuvataiteilija, jonka teoksissa käsitteellisellä ajattelulla on syvin painotus. Taide on hänelle tutkimista, ajattelua ja tunteiden kohtaamisen paikka. Taiteensa avulla hän haluaa saatella kokijan kohti muutoksen prosessia. Hän toivoo vastaanottajan hyppäävän taiteen mahdollistamaan maailmankuvaan. Tämä on myös taiteilijan ja kokijan yhteinen leikki jossa on tilaa kokeiluille, näkökulmien vaihdolle, epäröinnille, kyseenalaistamiselle, ajattelulle, ihmettelylle...
Annamari haluaa  taiteensa avulla tarjota oven muutokselle jonka hänen käsitteelliset teoksensa voi kokijalle mahdollistaa. 

Aiheet:
paikka, aika, käsite, tila, maisema, kerroksellisuus, identiteetti, subjekti-objekti, peili, leikki, raja, yhteiskunta, narratiivi

Tekniikat:
valokuva, digitaalisesti rakennettu kuva, installaatio, sekatekniikka, poikkitaide, video
Back to Top